Privacyverklaring

Privacyverklaring BR-fotografie

De onderstaand privacyverklaring is van toepassing op alle geleverde diensten en producten door Bart Rondeel (Fotograaf), onder de handelsnaam BR-Fotografie. Bij het boeken van een dienst en/of het bestellen van een product gaat u (Opdrachtgever) akkoord om uw persoonsgegevens te laten verwerken zoals beschreven in onderstaande privacyverklaring.

1. Welke persoonsgegevens verwerkt BR-Fotografie?

1.1 Contact- en identificatiegegevens

Dit gaat om gegevens van de opdrachtgever en/of contactpersonen die namens de opdrachtgever handelen. Onder deze gegevens vallen onder andere naam, adres, woonplaats, postcode, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer(s), foto's, geboortedatum en geslacht.

1.2 Gegevens inzake inloggegevens

Dit betreft de inloggegevens voor het online account van de opdrachtgever en/of contactpersonen bij BR-Fotografie.

1.3 Financiële gegevens

Het gaat hierbij om gegevens die noodzakelijk of verplicht zijn voor het tot stand brengen van een financiële transactie. Hieronder vallen zaken als een bankrekeningnummer, vaste internet accounts (zoals een paypall account), creditcardgegevens, overige (contant, cheque of digitale) betaalmogelijkheden en voor ondernemers aanvullende informatie zoals BTW registratienummer.

1.4 De inhoud van de communicatie.

Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om telefonisch contact, het uitwisselen van e-mails, persoonlijke ontmoetingen en het uitwisselen van berichten via social media tussen Opdrachtgever en Fotograaf.

1.5 Foto's en video's

Afbeeldingen en bewegende beelden waar personen herkenbaar op in beeld staan worden gezien als een persoonsgegeven.

2. Wat doet BR-Fotografie met de persoonsgegevens?

BR-Fotografie verwerkt persoonsgegevens in 2 verschillende vormen die elk een apart doel kunnen dienen.
Het gaat om de volgende 2:

Schriftelijke persoonlijke gegevens

Het gaat hier alleen om gegevens die schriftelijk betrekking hebben op de Opdrachtgever of contact persoon. Alles wat beschreven staat bij artikel 1.1 t/m 1.4

Foto's, afbeeldingen en video's waar personen herkenbaar op staan.

Zoals omschreven bij artikel 1.5

De volgende 3 omschreven doeleinden waarvoor de persoonsgegevens voor worden gebruikt, zijn gebaseerd op een wettelijke grondslag. De belangrijkste grondslag, toestemming van de betrokken persoon, is omschreven in artikel 6.

2.1 Ter uitvoering van de overeenkomst

Hierbij gaat het om alle persoongegevens die de Fotograaf moet verwerken om de Opdracht correct uit te voeren. Het gaat hierbij om communicatie gegevens zoals e-mailadressen en telefoonnummers, maar ook gegevens om de financiële administratie te kunnen bijhouden.

2.2 Voor de gerechtvaardige bedrijfsbelangen

BR-Fotografie zal persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden en om diensten en producten te kunnen verbeteren. Het gaat hier bijvoorbeeld om e-mails met vragen of er behoefte is aan een dienstverlening, om een (potentiële) klant te informeren over producten, diensten, of speciale acties, of een verzoek om een vragenlijst met feedback over diensten en/of producten in te vullen.

Foto’s en video’s kunnen gebruikt worden voor marketing doeleinden voor BR-Fotografie. Het gaat hier om het plaatsen van foto’s op de website, social media, het meedoen aan wedstrijden en het laten zien van beeldmateriaal tijdens een workshop.

2.3 Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

BR-Fotografie verwerkt de gegevens ook om een adequate bedrijfsadministratie te voeren, om te voldoen aan wettelijke verzoeken van de rechter of overheidsinstanties en te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

3. Het delen van persoonsgegevens

3.1 Het delen van schriftelijke persoonsgegevens

Schriftelijke persoonsgegevens zullen alleen gedeeld worden met derden indien dit noodzakelijk is om tot uitvoering van de overeenkomst te komen. Het kan hier gaan om het delen van contactgevens met een andere fotograaf, videograaf, CRM softwarebedrijf of bijvoorbeeld het transportbedrijf wat kan zorgen voor levering van producten.

In uitzonderlijke gevallen, bij het niet betalen van rekeningen door de Opdrachtgever, kan het voorkomen dat schriftelijke persoonsgegevens ook gedeeld worden met incassobureau’s.

Ook zal BR-Fotografie gegevens beschikbaar moeten maken aan overheidsinstanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

3.2 Het delen van foto’s, afbeeldingen of video’s

Hierbij zal het ook gaan om het uitvoeren van de overeenkomst en vooral te maken hebben met bedrijven en/of personen die betrokken zijn bij het proces van het leveren van een product. Het gaat hier ook om bijvoorbeeld transportbedrijven, printbedrijven en externe editors die zorgen voor het monteren van een video.

Marketingdoeleinden zoals genoemd in artikel 2.2 zijn ook van toepassing hier.

4. Bewaartermijnen

4.1 Bewaartermijnen van schriftelijke persoonsgegevens

Schriftelijke persoonsgegevens zullen in het kader van de overeenkomst permanent en tot wederopzegging bewaard blijven omdat deze informatie onlosmakelijk is verbonden met foto’s en videomateriaal waarop auteursrecht rust.

4.2 Bewaartermijnen van foto’s, afbeeldingen en video’s

Deze gegevens zullen altijd bewaard worden. Allereerst om te kunnen voldoen aan de dienst die de Fotograaf verleend om altijd een product te kunnen leveren als een Opdrachtgever deze na lange tijd verloren is. Daarnaast beroept de Fotograaf zich op het journalistiek en artistiek belang om het werk van BR-Fotografie, wat auteursrechtelijk tot de Fotograaf behoort, te behouden en bewaren in een archief. Ook hier geld dat als de Opdrachtgever akkoord gaat met de privacyverklaring, de Opdrachtgever hier toestemming voor geeft.

5. Rechten en verantwoordelijkheden Opdrachtgever

5.1 Recht op inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens

Schriftelijke persoonsgegevens

De opdrachtgever heeft het recht op inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens. Indien de Opdrachtgever dit wenst, dient dit schriftelijk aangegeven te worden via e-mail. BR-Fotografie zal uw verzoek per omgaande schriftelijk bevestigen en aangeven wat de consequenties daarvan zijn.

Indien de schriftelijke gegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst met de Opdrachtgever, dan zal BR-Fotografie dit eerst kenbaar maken en motiveren waarom het niet handig is de gegevens te wissen en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn.

Beeldmateriaal

In het lokale archief van BR-Fotografie zal beeldmateriaal altijd bewaard worden. Hierbij berust de fotograaf zich op het journalistiek en artistiek belang.

Echter voor foto’s die publiekelijk gepubliceerd zijn en te vinden kunnen zijn op een website, social media of bij andere media, kan de Opdrachtgever een verzoek doen om deze te verwijderen. Hou er rekening mee dat indien de Opdrachtgever in eerste instantie toestemming heeft gegeven voor dit soort publicatie, dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het later verwijderen van deze beelden.

Ook dient opdrachtgever er rekening mee te houden dat BR-Fotografie geen invloed heeft op het privacybeleid van andere media, waaronder bijvoorbeeld Instagram. Voor het privacybeleid van Instagram, zie hier:

https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

Opdrachtgever heeft het recht tot het beperken van de persoonsgevens, om bezwaar te maken en het indienen van een klacht. Dit dient altijd schriftelijk te gebeuren via e-mail naar info@bartrondeel.com.

5.2 Het verwijderen van foto’s en beeldmateriaal van andere personen dan Opdrachtgever

Te allen tijde zal BR-Fotografie het werk uitvoeren met inachtneming van het journalistiek en artistiek belang. Het kan echter wel eens voorkomen dat er mensen, anders dan de Opdrachtgever, op de foto staan die deze foto’s liever niet gepubliceerd zien. In dit geval verzoekt de Fotograaf dat deze persoon zo snel mogelijk schriftelijk contact opneemt via e-mail (info@bartrondeel.com) en een verzoek indient tot verwijderen of aanpassing van het materiaal. BR-Fotografie zal altijd graag mee werken aan dit soort verzoeken.

5.3 Verantwoordelijkheid van Opdrachtgever

Dankzij de aard van de dienst die BR-Fotografie verleend, bestaat er een grote kans dat personen die niet betrokken zijn bij een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Fotograaf, wel op de foto gezet kunnen worden. Deze kans is uiteraard extra aanwezig wanneer er bijvoorbeeld een bruiloft wordt vastgelegd met honderden gasten.

Vanwege het feit dat BR-Fotografie niet kan weten wie er allemaal aanwezig zullen zijn tijdens uitvoering van de Opdracht, is het de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om aan alle personen die mogelijkerwijs worden vastgelegd tijdens de Opdracht, hun kennis te laten nemen van het privacybeleid van BR-Fotografie en het privacybeleid van derden waar deze beelden mee gedeeld kunnen worden. Indien het hier gaat om kinderen tot 16 jaar, zullen ouders hiervan op de hoogte gesteld moeten worden.  

BR-Fotografie is niet verantwoordelijk voor persoonsgegevens, waaronder ook beeldmateriaal, dat door de Opdrachtgever of andere partijen gedeeld wordt via social media, internet, of andere manieren van verspreiding. Indien dit gebeurt dienen zij rekening te houden met het auteursrecht zoals beschreven in de algemene voorwaarden van BR-Fotografie en met de regelgeving omtrent privacy opgesteld volgens de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

6. Toestemming van betrokken persoon voor verwerking persoonsgegevens

De belangrijkste grondslag om persoonsgegevens te mogen verwerken, is de toestemming die gegeven wordt door de betrokken persoon. In elk contract zal expliciet gevraagd worden aan de Opdrachtgever of zij akkoord gaan met de voorwaarden die zijn beschreven in deze privacyverklaring. Indien de Oprdrachtgever bezwaar heeft tegen enkele van de bovengenoemde voorwaarden, dan kan daar een aparte overeenkomst voor opgesteld worden.

BR-Fotografie zal er altijd alles aan doen om volgens de regels van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) te handelen en mee te werken indien er aanpassingen gedaan moeten worden aan het privacybeleid vanwege specifieke bezwaren die de Opdrachtgever kan hebben.

BR-Fotografie

KVK nummer: 71485856

BTW nummer: NL199975401B01

Adres: Paul Krugerkade 39

Postcode en plaats: 2021 BN Haarlem

Telefoon: (+31)(0)6 106 94 640

E-mail: info@bartrondeel.com

Website: www.br-fotografie.nl

Rekeningnummer: NL66 INGB 0007 6200 25

BR-fotografieTrouwfotografie